Kaizen Institute - Başarı Hikayesi

Toplum Servisleri

Daily KAIZEN™, Service Management, Productive Maintenance

Müşteri profili

Romanya'da bir belediye binası.

İyileştirme Potansiyeli

 • Düşük performans seviyesi ile çeşitli süreçler
KAIZEN™ success story mining

Kök nedenleri

 • Günlük çalışma saatleri için özel bir standart program eksikliği
 • Yazılım ve gerçek ihtiyaçlar arasında yetersiz korelasyon
 • Uzun ayakta talepleri
 • Çalışanların motivasyon faktörleri hakkında bilgi eksikliği
KAIZEN™ success story mining

Bizim yaklaşımımız

 • İşbirliğini geliştirmek ve her projenin kalitesini sağlamak için kamu hizmetleri sağlayıcıları ve yerel tedarikçiler dahil olmak üzere eksiksiz bir kentsel veri tabanı oluşturulması
 • Birleştirilmiş bilgi sistemi oluşturma
 • Her departman düzeyinde standart ve optimize edilmiş yönetim
 • KAIZEN™ Metodolojilerini (5S, Üretken Bakım, Otomatik Kalite Matrisi) uygulamaya adanmış bir proje
kaizen-approach-success

Sonuçlar

 • İmar izinlerinin alma sürecinin % 43 azaltılması
 • İnşaat izinleri alma sürecinin % 66 azaltılması
 • 5S ve standartlaştırılmış en iyi uygulamaları uygulayarak günlük yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi
arrow up