COVID-19:
Kaizen Institute Önlemleri

COVID-19 salgını her şeyden önce yüz binlerce insanı etkileyen bir insanlık trajedisidir. Aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir.


Dünyadaki işletmeler, ortaya çıkan salgınla ilgili ani ve karmaşık zorluklar nedeniyle mücadele ederken, bir krize hazırlıklı olmamıza ve bunun üstesinden gelmemize yardımcı olmak için KAIZEN™ yaklaşımının ve sonraki Yalın süreçlerinin önemini vurgulamak isteriz.


Küreselleşme ve karmaşık tedarik zincirleri çağında, ortaya çıkan salgın, küresel pazarlar üzerindeki etkilerinin belirsizliğinin sürmesi ile tüm işletmeler için eşi görülmemiş bir duruma girmiş olduk. Ancak bu durum risk yönetimi ve proje yönetimi gibi alanlarda iyileştirme fırsatlarını da beraberinde getirdi.


Kaizen Institute Turkey sizin için burada COVID-19'un etkisi dünyanın her köşesine temas ettiğinden, Kaizen Institute Turkey, insanlarımızın ve topluluklarımızın karşılaştığı bu benzeri görülmemiş koşullara yanıt olmak çalışıyor. Müşterilerimize de hizmet vermeye devam ediyoruz.


Bununla birlikte, müşterilerimizin, ekip üyelerimizin, tedarikçilerimizin ve topluluklarımızın sağlığı ve güvenliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Kararlarımızı ulusal ve yerel halk sağlığı yetkililerinden aldığımız rehberliğe dayandırmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm Kaizen Institute Turkey üyelerinin, güvende olma ve başkalarını güvende tutma konusunda oynadıkları önemli rolün farkında olmalarını sağlıyoruz.


Yerel düzenlemelere uygun olarak, Kaizen Institute Turkey danışmanlarının büyük çoğunluğu, müşterilerimizin çalışanlarına benzer şekilde artık evden çalışıyor. Ancak bu, müşterilerimize uzaktan hizmet vermekten ve onları bireysel durumlarında danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle güvenli ve güvenilir bir şekilde desteklemekten alıkoymuyor.


Fiziksel toplantılar yerine sanal işbirliğine olan bağımlılığın artmasıyla, danışmanlarımız sanal bir çalışma ortamı kurmak için iyi bir donanıma sahiptir. Ek olarak, dijital hizmetlerimiz KAIZEN™ Online (çevrimiçi video eğitimleri sağlar) ve KAIZEN™ Time Study (endüstriyel mühendislik ürünü bir analitik yazılım), müşterilerimize yardımcı olmak için danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi mükemmel bir şekilde tamamlamakta.


Ortaya çıkan olaylar hepimiz için endişe verici ve ciddi şekilde yıkıcı. COVID-19 salgınının hızla gelişen doğası nedeniyle, müşterilerimize mümkün olduğunca destekleyici hizmet vermeye devam etmek için durumu yakından izliyor ve acil durum planlarını etkinleştiriyoruz.


Nihayetinde KAIZEN™ ilke ve yöntemleri salgının verdiği zararı durduramaz, ancak kuruluşlara önümüzdeki çalkantılı ayları atlatmaları için destek sağlayabilir.


Kaizen Institute Turkey’de, misyonumuzun rehberliğinde bize güvenebilirsiniz: Dünyayı Herkesle, Her Yerde, Her Gün İyileştirme.


İletişim:

Kaizen Institute Turkey A.Ş.

Email: uguneslik@kaizen.com  

arrow up