Baykanlar Tekstil Fabrikasinda Yoneten Lider Eğitimi

21 – 22 Aralık 2017 tarihlerinde verilen “Yöneten Lider Eğitimi” ile Sn. Muhsin Güneşlik her insanın kendini geliştirebileceği bir beceri olan “Liderlik” konusundaki engin tecrübesini katılımcılarla paylaştı. Örnek uygulamalarla, etkili ve verimli bir iş ortamı oluşturmada gerekli olan liderlik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.

arrow up