Agile Organizasyonlar Yaratmak

Agile Organizasyonlar Yaratmak

Daha hızlı uyum sağlamak için dört ipucu

Birçok kuruluş, daha yalın, daha hızlı, daha güçlü, daha uyumlu ve daha karlı olma ihtiyacı hisseder. Onları bu sonuca götürecek doğru araç seti sezgisel veya bireysel olmayabilir.

Kurumsal çeviklik oluşturmak, kuruluşların sürekli gelişme kapasitesini geliştirmelerine yardımcı olacak sağlam bir yaklaşımdır. Kuruluşların mevcut ortamda karşılaştığı hacmi, karmaşıklığı ve değişim oranını algılama ve bunlara uyum sağlama yeteneklerini hızlandırmalarını sağlar. Yine de onları bu sonuca götürecek doğru araç seti sezgisel veya bireysel olmayabilir. İş çevikliğinin dört ana unsurdan oluştuğuna inanıyoruz: stratejist liderlik, agile kültürü, yalın ilkeler ve agile yöntemler.

Zorluk

Değişim, büyük ölçüde teknoloji, jeopolitik değişimler ve güçlü akademik araştırmalar tarafından yönlendirilen organizasyonel yaşamın tüm sektörlerinde hızlanıyor. Birbirinden farklı sektörlerdeki bu hızlanan değişim, toplu olarak kuruluşların sürekli olarak, trendleri belirlemek veya piyasayı değiştiren işletmeler ile rekabet edebilmek için genellikle hızlı bir şekilde gelişme kapasitesini arttırmaya yönlendirir. Bu değişim hacmi ve hızı göz korkutucu görünse de, en başarılı organizasyonlar buna karşı bir kurumsal çeviklik (corporate agility) modeli geliştirerek hitap ediyor.

McKinsey Quarterly'de yayınlanan Ocak 2018 tarihli makaleye göre, "Aciliyet zorunluluğu çevikliğe katkı sağlıyor: Çalışanlarınızı serbest bırakarak onların işinizi gerçek zamanlı olarak yeniden şekillendirebilmeleri için olanak sağlıyor. Aynı zamanda, herkesin herkesle konuşabildiği ve mantıklı bir işletim normu setine sahip değilseniz, agility, işleri zorlaştıran durmak bilmez dijital iletişim dünyamızda kafa karışıklığını ve karmaşıklığı en aza indirmenin güçlü bir yoludur. Agility, aynı zamanda temel karar sisteminiz için giderek daha önemli hale gelecek olan makineleşme ile alakalı kararların etkisini entegre etmenin ideal bir yoludur.”

Yaklaşım

Gerçekten agile bir organizasyon oluşturmak için uygulanması gerektiğine inandığımız dört temel unsur var. En uygun çözümleri yaratmak için bütün çözümlerin ele alınması gerekiyor. Agile bir organizasyona sahipken non-agile (çevik olmayan) liderlere sahip olmak süreci sekteye uğratıyor olacaktır. Buna bağlı olarak, dört unsurdan herhangi biri tüm sistemin ilerlemesini engelleyebilir. Bununla birlikte, bazı ilerlemeler hiç ilerleme olmamasından daha iyi olabilir ve agile kavramlardan yararlanmak için zamanlamalı bir yaklaşım kullanılarak farklı unsurlar uygulanabilir.

Agile organizasyonlar, toplumun her kesiminde bulunabilir. İşletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve hatta hükümetin bazı kesimleri daha agile olmak için bu dört unsurdan yararlanabilir. Her birinin kendi içinde kısıtlamaları olacak ve her biri farklı bir yapıya sahip olacak, ancak agile prensipler tüm organizasyon tiplerine uygulanabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Özellikle dinamik pazarlardaki şirketlerin ve inovasyonu uygulayanların çevik organizasyonlar yürütmesi gerekiyor, ancak değişimin artan hızı göz önüne alındığında tüm organizasyonların şuanda veya en kısa zamanda organizasyonel çeviklik göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Sürekli gelişen organizasyonlar yaratmak için şirketlerin bu dört unsurun her birini anlaması ve bunları ne zaman ve nasıl kullanacaklarını bilmesi gerekir.

Stratejik Liderlik Zihniyeti

Agile organizasyonların liderleri, organizasyonları hakkında farklı düşünmeli ve sadece süreçlerini değil, liderlik ile alakalı düşünce ve davranışlarını güncellemelidir. Bir sistem değişikliğine yaklaştığınız gibi kurumsal çevikliği (corporate agility) uygulamaya da aynı şekilde yaklaşırsanız, agility'nin etkililiği çok alt düzeyde kalabilir veya tamamen başarısız olabilir; muhtemelen işletmenizi, işletmenizin faaliyete geçmeye başladığı zamandan daha kötü duruma düşürürsünüz. Liderler, bir organizasyonu dönüştürmek için sadece teknik becerilere değil, aynı zamanda farklı bir zihniyete de ihtiyaç duyarlar: Onların esnekliğe değer vermeleri gerekir. Yaptıkları işleri ve onları yapma biçimlerini değiştirmeye istekli ve yetenekli olmaları ve entelektüel olarak çok yönlü ve yansıtıcı olmaları gerekir. Bu özellikleri sergileyen liderleri düşünürsek, çevikliği somutlaştırdıkları için belirsizlik zamanlarında başkaları onları takip edecek ve böylece, onlara ilham olacaklardır.

Agile Kültürü

Kültür, organizasyonu yansıtmalıdır. Agile olmaya bakarken, çeviklik öğelerini kuruluşunuzu yansıtacak şekilde uyarlamak isteyeceksiniz. Agile organizasyonlar yaratırken, nasıl düşündüğünüz ve neye değer verdiğinizle ile alakalı olan kültürünüzün ve belli başlı şirket anlaşmalarınızın çalıştığınız organizasyonla uyumlu olması zorunludur. Bu anlaşmalar, genel dönüşümü ya destekleyecek ya da baltalayacaktır. Anlaşmalar, “Müşterileri ön planda tutuyoruz”, “Birbirimizle ve müşterilerimizle iletişimimizde şeffafız”, “Kuruluşumuzun uygun alanlarında titiz deneyler yapıyoruz” ve “Yaptığımız her şeyden öğreniyoruz” gibi konuları içerebilir. 

Yalın Prensipler

Yalın Olmak, sistemi daha etkili ve verimli hale getirmek için sistematik bir yaklaşımdır. Yalın düşünce, verimliliği artırmayı, israfı azaltmayı ve hem iç hem de dış müşterilere sağlanan değeri iyileştirmeyi içerir. Bu, faaliyetlerin ve süreçlerin "yeterince" yapıldığından emin olmak adına ve olabildiği kadar iç ve dış müşterilere değer ulaştırdı. Müşteri talep etmiyor veya bunun için ödeme yapmıyorsa, bu işi neden yaptığınızı sorgulamalısınız. Bu alandaki liderlerle yaptığım görüşmelerde, yalın olmanın çeviklik geliştirme metodolojisinde bir yapı taşı olarak yer aldığını, ancak tüm yalın süreçlerin çevik olmadığını öğrendim. Yalın düşünce, organizasyonun tüm bölümlerinde kullanılabilir. Birçok kuruluş, bunun hem hizmet sunumu ve hem de fiziksel üretim için eşit derecede geçerli olduğunun farkında değildir.

Agile metodları

Agile bir şirketin dördüncü unsuru, Agile Manifesto'ya dayanan gerçek çevik geliştirme metodolojisidir. Örneğin çevik yazılım geliştirme, mümkün olduğunca müşteri değerine odaklanan bir süreç veya metodolojidir. Faaliyetler arası ekiplerin bir araya gelmesini ve sprint adı verilen hızlı yinelemelerle özellikler geliştirmek için kararlı bir şekilde çalışmayıı gerektirir. Müşteri geri bildirimine ve değer gerçekleştirme zamanına odaklanmak anahtardır.

Agile kuruluşlar, müşterileriyle güçlü ortaklıklar kurmaya ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çözümleri hızla uyarlamaya odaklanır. Minimal özellik setlerini belirler, agresif bir şekilde prototip oluşturur, yeni özellikleri test eder ve kademeli olarak pazara giriş stratejileri kullanırlar. Ulaşılması zor olan mükemmelliği beklemek yerine hızla başarısız olmak için yeni ürün ve hizmetlerin sunumu teşvik edilir.

Hızlandırılmış değişim, artan karmaşıklık ve sektörler arasında artan ara bağlantıların olduğu bu çağda, kuruluşların karşı karşıya kaldıkları değişiklikleri proaktif olarak yönetme kapasitesini geliştirmeleri gerekir.

Eylül 4, 2019'da ilk olarak thoughtLEADERS bloğunda yayınlandı. 10 Kasım, 2019'da Kaizen Institute Online Partneri olan Quality Digest Websitesinde yayınladı. 

Yazar, Maureen Metcalf hakkında

Innovative Leadership Institute 'un kurucusu, CEO'su ve heyet başkanı olan Maureen Metcalf , organizasyonları dönüştürmek için gelecekteki iş trendlerini tahmin etme ve kullanma konusunda uzmandır. Ödüllü kitap serisi, kamu, özel ve akademik kuruluşlar tarafından şirket çapında strateji, sistem ve kültürü yenilikçi liderlik teknikleriyle uyumlu hale getirmek için kullanılmaktadır. Önde gelen bir değişim ajanı olarak Metcalf, stratejik yön belirlemiş ve ardından müşteri organizasyonlarını artan karlılık, döngü süresinde azalma, iyileştirilmiş kalite ve artan çalışan etkinliği gibi önemki iş sonuçları sağlayacak şekilde dönüştürülmüştür. Metcalf,  “Geleceğimizi Birlikte Yaratan Yenilikçi Liderlik” programının sunucusudur. 

Recent Posts

 
arrow up