Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmenin KAIZEN™ Yolu (3): Güven ve Şeffaflık

Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmenin KAIZEN™ Yolu (3): Güven ve Şeffaflık

Liderlerin çalışmanın içinde olmasının ve sağduyu kültürü yaratmanın ne kadar önemli olduğu hakkındaki noktaları dile getirdiğime göre , pandeminin etkileriyle uğraşırken kuruluşlar için önemli olan üçüncü bir yön olduğunu düşünüyorum: şirketlerin şu anda yaşamakta olduğu geniş kapsamlı değişiklikler, organizasyonun her bir üyesinin risk ve inisiyatif alma ve proaktif olma konusunda istekli olmasını gerektiriyor. Ancak, Sürekli İyileştirme için bu, sınırlı sayıda insan katılımının olduğu kontrol yoluyla yönetilen kuruluşlarda pek mümkün değildir.

Bürokrasinin Ötesinde Hareket Etme

Tüm tahminlerin aksine, son yıllarda hiçbir iş alanı yönetim kadar güçlü bir şekilde büyümemiştir. Pandemi bunu bir gecede değiştirmedi ve hatta ekonominin bazı bölümlerinde zorluğu artırdı.

Şirket yapılarının haklı nedenleri vardır: Standart süreçler aracılığıyla güvenilir ve tekrarlanabilir kalite ve verimlilik sağlamayı amaçlarlar. Kurumsal yapıların optimizasyonu, son yıllarda artan refaha önemli bir katkı sağlamıştır.

Aynı zamanda, değer katmayan bürokrasinin gelişimi giderek daha fazla sona ermektedir. Hızla değişen dünya ile birlikte organizasyonların da ayak uydurması için değişmesi gerekiyor. Şirketlerin ödüllendirici ve özerk çalışkanlığın, uzmanlığın ve itaatin ötesine geçmesi gerekiyor. Bu beceriler, yapıların ve standartlaştırılmış çalışma biçimlerinin olmazsa olmazıdır, ancak çeviklik, yenilikçilik ve büyüme anlamına gelmez. Bunun için kontrol modelinden kopan, insanı merkeze alan, bireyin katılımını ve etkisini sağlayan ve yükselten bir organizasyona ihtiyaç vardır.

İnsan Organizasyonları Yaratmak

Örneğin, İş düşünürleri Gary Hamel ve Michele Zanini, bu organizasyon biçimine "humanocraphy" – insanların katkılarını en üst düzeye çıkararak verebileceklerinin en iyisini ortaya çıkaran bir kurul - şeklinde hitap eder: Her çalışan, başta müşteri sorunları olmak üzere sorunların çözümüne katılma fırsatı elde etmelidir. Buna paralel olarak, hümanokratik organizasyon, küçük, güçlü, kendi kendini kontrol eden ve kendi kendini organize eden birimlerle karakterize edilir.

Bu, Masaaki Imai'nin KAIZEN™ tanımıyla iyi uyum sağlar: Herkesle, Her Yerde, Her Gün İyileşme - ki bu aynı zamanda insani bir organizasyonun bir tanımıdır.

Şeffaf İletişim Anahtardır

KAIZEN™'de, yaratıcılığın ve yeniliğin teşvik edilmesinde iletişimin çok önemli olduğunu kabul ederek bir nokta daha ekliyoruz. Bir yandan sert ve diğer yandan yumuşak mesajlar vermek bir liderlik görevidir ve her iki mesajı vermek gereklidir. Öte yandan, iletişim de sistemde yerleşik bir ilkedir: Her şey tam şeffaflık yaratmakla ilgilidir, hiçbir şey gizli değildir. İletişim, ister sahadaki beyaz tahtalarda, ister MS Teams gibi sanal beyaz tahtalarda olsun, tüm bilgilerin tüm çalışanlar tarafından görülebileceği noktayla başlar. Bir KAIZEN™ dönüşümünde, organizasyonun tüm katmanları dahil edilir ve gelişmeye teşvik edilir. Buna "herkesin, her yerde, her gün katkısını en üst düzeye çıkarmak" diyoruz.

Reshape Business graphic

Güven Şeffaflığı ve Yansımayı Takip Eder

Bu tür bir şeffaflık aynı zamanda ekipler arasında psikolojik olarak güvende olma hissi şeklinde ortaya çıkar ve uzun vadede müşterilerle güvenilir ortaklarıklar kurulması adına bir güven ortamı yaratır. Süregelen bireysel hislerin yansıtılması ile bağlantılı olması ve daha sonra tüm çalışanların bireysel ihtiyaçlarına daha fazla vurgu yapmak için bir gelişme ile bağlantılı olması bizim insanlık yönümüzdür.

KAIZEN™'de her zaman nasıl olduğumuzu yansıtıyoruz: Bugün nerede olduğumuza bakmakla başlar. Yarın biraz daha iyileşmiş olacağız - ve her gün daha iyi bir şekilde neler yapılabileceğini belirlemek zor olabilir! Anahtar sorular şunlardır: İyi olan neydi? Ne çok iyi değildi? Nasıl geliştirebiliriz? Bu şekilde, derslerimizi öğrenebiliriz. Bir sonraki teslimat, bir sonraki proje, bir sonraki strateji turunda vs. yine, herkes ile, her yerde ve organizasyonun her katmanında kutlama yapabilir ve her zaman neyi farklı yapmak konusunda anlamlı bir tartışma sürdürebiliriz.

İnsanları Hiçbir Zaman Suçlamamak

Bu düşünce, bu arada, sadece liderler ve yöneticiler için değil tüm KAIZEN™ ekipleri için geçerlidir. Tek bir kişiye işaret edilmez - ve süreçlerin bozulması durumunda tek bir kural vardır: insanları asla suçlamamak! Amacımız, tüm organizasyonda yüksek düzeyde bir güven ve katılım ortamı yaratmaktır: "Neden aynı anda beyinleri bedavaya alabiliyorken, elleri sadece işe alıyoruz?", ilgili bir soru olabilir. Bunu KAIZEN™'de ele alma şeklimiz, organizasyonu yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya insancıllaştırmaktır. Gelin birlikte, bu dönüşüme bugün başlayalım!

KAIZEN™'de liderlerin rolünü ve KAIZEN™ ilkelerini takip ederek ne tür bir kültür yaratabileceğinizi okumakla ilgileniyor musunuz? Bu serinin ilk iki blog gönderisini okumak için buraya tıklayın:

Recent Posts

 
arrow up